Norocs AS utførte viftemontasje for alle vifter i prosjektet Farriseidet Porsgrunn. Arbeidene bestod i å bore og montere kjemisk anker, for så å feste viften på monterte bolter.

Fakta Viftemontasje, Farriseidet Porsgrunn

  • Kunde: Caverion
  • Kontraktsverdi: ca 1,0 millioner
  • 36 Vifter inkludert innfesting