Kontaktledningsarbeider Sørli tømmerterminal. Norocs AS utførte alle kontaktledningsarbeider på Sørli Tømmerterminal i 2022 i forbindelse med byggingen av ny bru for over Dovrebanen og adkomstsporet for tømmerterminalen. Arbeidene bestod i riving av eksisterende KL-anlegg, heising av master, oppføring av utliggere, oppføring av loddavspenning og jording av broen.

Fakta Sørli tømmerterminal

  • Kunde: Bane NOR
  • Kontraktsverdi: ca 4,5 millioner
  • 6 master
  • 6 utliggere
  • Ny loddavspenning
  • Omlegging av 450m kontaktledning