Kontaktlednings-entreprenør for infrastruktur prosjekter innen trikk og jernbane

Norocs tilbyr gjennomføring av alle typer prosjekter innen kontaktledningsfaget, vi har maskiner og utstyr til å gjennomføre bygging og vedlikehold av alle typer  kontaktledning for trikk og jernbane i skandinavia.

Noen av våre referanser

Høvik Stasjon

Norocs AS utførte alle kontaktledningsarbeider i forbindelse med utbygging av Høvik stasjon høsten 2014 og vinteren 2015.

Ofotbanen 2016

Norocs AS vant i 2016 sin første kontrakt direkte for jernbaneverket utbygging.

Greverud stasjon

Norocs AS utførte alle kontaktledningsarbeider i forbindelse med utbygging av Greverud stasjon høsten 2014.