Norocs AS utførte alle kontaktledningsarbeider i forbindelse med utbygging av Høvik stasjon høsten 2014 og vinteren 2015. Arbeidene bestod i heising av master, åk og hengemaster. Beregning, sammenstilling og oppføring av utliggere. Oppføring av avspenninger og brytere strekking av kontaktledning. Langsgående jording og jording av alle komponenter. Vi utførte alle arbeider med 2 stk Huddig og 1 stk stormobil.

Fakta Høvik stasjon, NORWAY

  • Kunde: Baneservice
  • Kontraktsverdi: ca 10 millioner
  • 63 master
  • 23 ÅK i variabel lengde 20m – 40m
  • 151 utliggere
  • 10 460m kontaktledning
  • 7 200m returledning
  • 10 000m jordledning