Kontaktledningsarbeider SÅ 24 Stange Nord. Norocs AS utførte alle kontaktledningsarbeider på Stange stasjon i 2022 i forbindelse med forberedende arbeider for prosjektet Sørli Kleverud Åkersvika. Arbeidene bestod i riving av eksisterende KL anlegg, heising av master og åk, oppføring av utliggere, oppføring av loddavspenning, strekking av kontaktledning, returleder og forbigangsleder, ny filterimpedanse og jording av kulvert, samt reetableing av reservestrømstrafo

Fakta SÅ-24 Stange Nord

  • Kunde: Team 1435
  • Kontraktsverdi: ca 6 millioner
  • 14 master
  • 1 åk
  • 1450m kontaktledning