Viftemontasje

Norocs AS utførte viftemontasje for alle vifter i prosjektet Farriseidet Porsgrunn

Trikkearbeider Bråten–Ljabru

Norocs AS utførte alle kontaktledningsarbeider i forbindelse med fornyelsen av trikkesporet mellom Bråten og Ljabru høsten 2014

Greverud stasjon

Norocs AS utførte alle kontaktledningsarbeider i forbindelse med utbygging av Greverud stasjon høsten 2014.

Høvik stasjon

Norocs AS utførte alle kontaktledningsarbeider i forbindelse med utbygging av Høvik stasjon høsten 2014 og vinteren 2015.

Ofotbanen 2016

Norocs AS vant i 2016 sin første kontrakt direkte for jernbaneverket utbygging.