Norocs AS vant i 2016 sin første kontrakt direkte for jernbaneverket utbygging. «KL arbeider langs Ofotbanen 2016» bestod i hovedsak av arbeider på Katterat stasjon. Riving og reetablering av KL anlegget etter utførte utvidelse av tunellene Sørdalstunellen og Kapphorn tunellen. Arbeidene ble utført sommer og høst 2016. Vi utførte alle arbeider med egne maskiner 1 stk Lännen med krav og 1 stk skinnevei lift med pantograf.

Fakta KL-arbeider langs Ofotbanen 2016

  • Kunde: Jernbaneverket
  • Kontraktsverdi: 8,5 millioner
  • 3 plassbygde fundamenter for mast
  • 36 fundamenter for hengemast i tunell
  • 33 hengemaster m/ tunnel utliggere
  • Strekking av KL og bæreline
  • 3000m returledning
  • Riving av eksisterende anlegg
  • På fri linje ble det byttet 25 master med tilhørende utliggere, avspenning, fiberkabel, returkabel ol.