Norocs AS ble stiftet høsten 2013. Norocs vant sitt første prosjekt våren 2014. Vi leverer kontaktledningsanlegg for jernbane og trikk. I samarbeid med underleverandører leverer vi alt fra prosjektering til utførelse og ferdigstillelse. Vår hovedbaser er i Oslo, men vi tar oppdrag over hele landet.

Verdier

Vi kjennetegnes gjennom vår kultur for engasjement og sterk gjennomføringsevne. Fundamentet som skal bære firmaet videre består i hovedsak av fire elementer.

1Arbeidskultur

Vi i Norocs jobber godt og gjør jobben riktig første gang. For å dyrke og beholde denne kulturen kreves kontinuerlig vedlikehold og utvikling av kompetanse og trivsel i bedriften. Åpenhet, integritet for alle roller og personligheter, kvalitet i utført arbeid, kapasitet og samspill i arbeidslaget, trygghet i arbeidet, et ønske om å bli best sammen er mål vi daglig fokuserer på.

2HMS

Vi har kontinuerlig fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet. Vårt hovedmål er 0 skader, og i Norocs er HMS likestilt med økonomiske mål. Arbeidsmiljøet skal være preget av arbeidsglede og inkludering og vi har et oppriktig engasjement for å verne om ytre miljø.

3Kvalitet

Vårt arbeid er av høy kvalitet. Alle våre leveranser er grundig planlagt, og arbeidet er gjenstand for kontinuerlig kontroll og nødvendig korrigering under utførelsen.

4Integritet

Norocs AS bygger sin integritet på prinsippene i UN Global Compact. Vi har utarbeidet etiske retningslinjer som skal hjelpe oss til å opptre skikkelig og ordentlig overfor alle vi møter i vår arbeidshverdag. Etiske utfordringer skal møtes med åpenhet og alle som jobber for Norocs skal føle seg trygge på at de kan søke råd og støtte for å løse etiske dilemmaer og situasjoner som kan oppstå på jobb for oss.

Ønsker du å jobbe hos Norocs?

Vi i Norocs søker alltid etter dyktige folk, så vi opfordrer deg til å send oss søknad og CV hvis en av disse titlene passer for deg:

  • Energimontør
  • KL-montør
  • Sikkerhetsvakt
  • Leder innen EL-sikkerhet
  • Mekaniker for anleggsmaskiner
  • Anleggsmaskinfører

Bruk kontaktskjemaet her, eller gå til kontaktsiden

Satsningsområder

Foretrukket leverandør

Norocs tar sikte å bli den foretrukne leverandør for bygging og vedlikehold av kontaktledningsanlegg for både sluttkunden og hovedentreprenører.

Maskintjenester

Norocs ønsker å levere maskintjenester til samarbeidspartnere og hovedentreprenører.