Norocs AS utførte alle kontaktledningsarbeider i forbindelse med utbygging av Greverud stasjon høsten 2014. Arbeidene bestod i heising av master, åk og hengemaster. Beregning, sammenstilling og oppføring av utliggere. Vi utførte alle arbeider med 1 stk Huddig og 1 stk stormobil.

Fakta Greverud stasjon, NORWAY

  • Kunde: Team Bane
  • Kontraktsverdi: ca 3,7 millioner
  • 10 master
  • 5 ÅK i variabel lengde 15m – 20m
  • 20 utliggere