Norocs AS utførte alle kontaktledningsarbeider i forbindelse med fornyelsen av trikkesporet mellom Bråten og Ljabru høsten 2014. Arbeidene bestod i riving, heising av master, oppføring av utliggere, oppføring av tensorex avspenninger, strekking av kontaktledning, oppføring av bryter og kobling av knivskap. Beregninger, materiell leveranser og sammenstilling av utliggere ble utført av vår samarbeidspartner Balfour Beatty Rail GmBH.

Fakta trikkearbeider Bråten - Ljabru, NORWAY

  • Kunde: Oslo Sporveier
  • Kontraktsverdi: ca 7,5 millioner
  • 4 tensorex avspenninger
  • 105 utliggere
  • 4000m kontaktledning